Grantové projekty

V souladu se svým dlouhodobým cílem, kterým CZ.NIC sleduje rozvoj internetových technologií a informační společnosti, se sdružení zapojuje do řešení evropských projektů. Ty umožňují CZ.NIC širší využití a rozvoj stávajících produktů a zároveň sledování aktuálních trendů, ať již se jedná o nejnovější technologie nebo připravovanou legislativu.

evropska-komise-176x68-cs Open crowdsourcing data related to the quality of service of high-speed Internet
Cílem mezinárodního projektu zahájeného v lednu 2017 je podpořit rozvoj otevřených dat v oblasti uživatelského měření vysokorychlostního Internetu. Projekt volně navazuje na již zavedenou aplikaci NetMetr, která umožňuje uživatelům podrobně otestovat stav svého připojení a ve formě otevřených dat získané informace zpřístupnit i ostatním. Projekt je spolufinancován Evropskou komisí v rámci programu Connecting Europe Facility. Na projektu se kromě sdružení CZ.NIC podílí též národní regulátoři z ČR (ČTÚ), Slovenska, Slovinska a partner z Rakouska.


haas_logo.jpg HaaS (Honeypot as a Service)
Cílem projektu HaaS je vyvinout a zprovoznit tzv. veřejný honeypot, na který budou moci koncoví uživatelé internetu přesměrovat útoky vedené na jejich koncová zařízení (typicky domácí routery). Na honeypotu pak bude chování útočníků blíže analyzováno s cílem odhalení nových, dosud neznámých útoků či např. vzorků malware. Projekt podpořený Technologickou agenturou ČR v rámci programu Delta je řešen ve spolupráci s Institute for Information Industry z R.O.C. (Tchaj-wan).


peps_logo.jpg CZ.PEPS (Czech Pan European Proxy Services)
Cílem projektu CZ.PEPS je především implementace a provoz národní infrastruktury (tzv. eIDAS node) pro přes-hraniční uznávání elektronické identifikace v Evropě a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014 (tzv. eIDAS). V průběhu roku 2016 bude CZ.NIC implementovat tzv. eIDAS node. V rámci projektu spolufinancovaného Evropskou komisí v rámci Nástroje pro propojení Evropy pak bude provoz tohoto uzlu zajištěn až do konce roku 2019, tj. i více než rok po nabytí účinnosti příslušných ustanovení eIDAS.


PROKI.png PROKI (Predikce a Ochrana před Kybernetickými Incidenty)
Cílem projektu podpořeného v rámci bezpečnostního výzkumu ČR na léta 2015 - 2020 je zejména vybudování systému zaměřeného na analýzu informací o kybernetických incidentech z celé řady zdrojů a vyhodnocení těchto informací Národním bezpečnostním týmem CSIRT.CZ provozovaným sdružením CZ.NIC dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti. Vybudovaný systém následně umožní sdílení informací o kybernetických nebezpečích mezi klíčovými hráči, především národním a vládním CERT/CSIRT a významnými ISP.


Projekt_CS_Danube.png CS Danube (Cyber Security in Danube Region)
Cílem projektu CS Danube zahájeného v dubnu 2015 je především posílit důvěru a spolupráci mezi bezpečnostními týmy CERT/CSIRT, sdílet jejich know-how a nástroje. Nedílnou součást projektu představuje posílení kapacit v podobě školení zaměřeného na zabezpečení webových stránek. Sdružení CZ.NIC a jím provozovaný tým CSIRT.CZ vystupují v projektu jako koordinátor, na realizaci projektu podpořeného z programu START Strategie EU pro Podunají se dále podílejí také partneři z Rakouska, Slovenska, Chorvatska, Srbska a Moldavska.


Projekt_ESENS.jpg e-SENS (Electronic Simple European Networked Services)
Projekt e-SENS, který odstartoval v dubnu 2013, je další z projektů zaměřených na elektronickou identifikaci a odstranění překážek na jednotném digitálním trhu. Cílem projektu podpořeného Evropskou komisí z prostředků Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP ICT-PSP) je zároveň propojit stávající takzvané rozsáhlé pilotní projekty v oblasti elektronického zadávání veřejných zakázek (eProcurement), elektronického zdravotnictví (eHealth) či elektronické justice a za využití poznatků získaných rovněž v projektu STORK 2.0 navrhnout řešení pro přeshraniční elektronickou identifikaci napříč jednotlivými sektory.
Více informací o projektu e-SENS je možné nalézt na webových stránkách www.esens.eu.


Projekt_Stork.png STORK 2.0 (Secure idenTity acrOss boRders linKed 2.0)
Projekt zahájený v dubnu 2012 se zaměřuje na otázky přeshraničního uznávání nástrojů elektronické identifikace a vybudování tzv. jednotného digitálního trhu, kdy zatímco běžný občanský průkaz je bez problémů uznáván při cestách po celé Evropě (letiště, autopůjčovny atd.), s elektronickou identifikací je to již obtížnější. Sdružení CZ.NIC v rámci projektu sleduje především možnost využití mojeID a jeho další rozšíření, ať již z hlediska nových uživatelů či služeb. Více informací o projektu podpořeného Evropskou komisí z prostředků Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP ICT-PSP) je možné nalézt na webových stránkách www.eid-stork2.eu.


Projekt_GEN6.png GEN6 (Governments ENabled with IPv6)
Cílem projektu zahájeného v lednu 2012 je především podpora veřejné správy při přechodu na novou verzi internetového protokolu - IPv6. Sdružení CZ.NIC v rámci projektu vede aktivity zaměřené na monitoring a srovnání připravenosti veřejné správy v České republice i Evropě (více např. zde) a působí v oblasti osvěty, kdy mimo jiné uspořádalo v Akademii CZ.NIC bezplatný kurz IPv6 určený pro informatiky státní správy i samosprávy.
Více informací o projektu podpořeného Evropskou komisí z prostředků Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP ICT-PSP) je možné nalézt na webových stránkách www.gen6-project.eu.